Студенти спеціальності «Середня освіта (Історія та правознавство)» проходять педагогічну практику в закладах освіти Кам’янця-Подільського

Новини факультету

Педагогічна практика є важливим складником у системі професійної підготовки вчителя. Формування критичного мислення, набуття професійно важливих якостей, усвідомлення себе в ролі майбутнього педагога є поштовхом до самовдосконалення, розвитку здібностей, удосконалення умінь, необхідних для майбутньої педагогічної діяльності. Студенти 4 курсу денної форми навчання історичного факультету спеціальності «Середня освіта (Історія та правознавство)» поділилися своїми враженнями про проходження виробничої педагогічної практики в закладах освіти Кам’янця-Подільського.

Наталія Мак, студентка 4 курсу історичного факультету (база проходження практики – Кам’янець-Подільська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ №5): «До початку проходження практики студентам було визначено низку завдань: ознайомлення зі школою, її традиціями, режимом роботи, а також з навчально-методичним забезпеченням викладання історії (навчальними планами, програмами, тестами тощо); відвідування уроків учителів історії; складання тематичних планів-конспектів уроків; проведення занять; взаємовідвідування занять, які проводять однокурсники, їхній аналіз; підготовка і проведення позакласного (виховного) заходу; систематичне ведення щоденника практики; формування звіту про виконання програми педагогічної практики; підготовка звітної документації.

Ми проводимо відкриті уроки, застосовуючи набуті знання з методики навчання історії. Під час практики всі студенти-практиканти демонструють хороші знання з історії, виявляють творчі здібності, проводять цікаві уроки, достатньо часу приділяють позакласній і виховній роботі, намагаються віднайти індивідуальний підхід до кожного учня»

Наталія Чернецька, студентка 4 курсу історичного факультету (база проходження практики – Кам’янець-Подільська спеціалізована школа інтернат І-ІІІ студенів “Славутинка”)«Педагогічна практика є важливим етапом у навчанні. Звичайно, в умовах сьогодення перед нами виникають нові труднощі, адже у зв’язку з COVID-19 є низка вимог і правил, яких потрібно дотримуватися на уроці. Проте, не зважаючи на це, практика дає унікальні можливості: опанувати всі тонкощі своєї професії, навчитися спілкуватися з дітьми. Безпосередній контакт з учнями – це найцінніша можливість практики. І хоч ми подолали лише половину шляху, мої враження про практику тільки позитивні.  Я розширила мої знання про організацію освітнього процесу. Уроки стимулюють мене краще розвивати свої вміння, віднаходити цікаву інформацію, яка може бути корисною для учнів,  дізнаватися про нові прийоми і методи, які можна використати на уроці. Практика допомагає нам краще ознайомитись з нашою майбутньою професією».

Тетяна Санько, студентка 4 курсу історичного факультету (база проходження практики – КамянецьПодільський навчально-виховний комплекс №14): «Я завжди знала,  що бути педагогом – важко. Але я навіть не уявляла, наскільки. Основна проблема – це дисципліна. Дуже важко пояснити навчальний матеріал і під час цього акцентувати увагу школярів. Але це все неоціненний досвід: уміння активізувати аудиторію, грамотно застосувати набуті знання і побачити кінцевий результат».