Акредитація

Відомості про самооцінювання освітньої програми

БАКАЛАВР

014 Середня освіта (Історія та правознавство)

014 Середня освіта (Історія)

032 Історія та археологія

052 Політологія

МАГІСТР

014 Середня освіта (Історія)

ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ

032 Історія та археологія

Програма роботи експертної групи

БАКАЛАВР

014 Середня освіта (Історія та правознавство)

014 Середня освіта (Історія)

032 Історія та археологія

052 Політологія

МАГІСТР

014 Середня освіта (Історія)

ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ

032 Історія та археологія

Звіт експертної групи

БАКАЛАВР

014 Середня освіта (Історія та правознавство)

014 Середня освіта (Історія)

032 Історія та археологія

052 Політологія

МАГІСТР

014 Середня освіта (Історія)

ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ

032 Історія та археологія

Експертний висновок ГЕР

БАКАЛАВР

014 Середня освіта (Історія та правознавство)

014 Середня освіта (Історія)

032 Історія та археологія

052 Політологія

МАГІСТР

014 Середня освіта (Історія)

ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ

032 Історія та археологія

Рішення та сертифікати Національного агентства

БАКАЛАВР

014 Середня освіта (Історія) Сертифікат

014 Середня освіта (Історія та правознавство) Сертифікат

032 Історія та археологія Сертифікат

052 Політологія Сертифікат

МАГІСТР

014 Середня освіта (Історія) Сертифікат

ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ

032 Історія та археологія Сертифікат