Публічна лекція “Що таке археологічна культура?”

Новини факультету
Що таке археологічна культура? Як з’явився цей термін? Його значення, становлення та розвиток – всі ці питання були підняті на публічній лекції, що відбулася 15 жовтня 2019 року на історичному факультеті.
Лекторами виступили: доктор габілітований, професор Інституту археології Польської академії наук, Івона Собковяк-Табака та кандидат історичних наук, науковий співробітник інституту археології НАН України, Олександр Дяченко.

Лекція розпочалася з питання виникнення самого терміну. Термін “археологічна культура” виник на початку XX століття, саме тоді археологічна наука почала виходити на новий рівень розвитку. Тоді ж деякі науковці дійшли до думки, що культура має пряме відношення до етносу – “Один горщик – один народ” – висловлювався М. Хасін. Кожен етнос мав свою культуру, тобто певні ознаки за якими його можна було ідентифікувати.
Також слухачам було чітко роз’яснено сутність терміну та принцип виділення археологічної культури:
“Якщо згуртувати подібності, відмінності і виставити їх щаблями, то можна об’єднати їх, чи розрізнити різні археологічні культури, чи об’єднати їх в культурні комплекси” – пояснив Олександр Вікторович.
Безсумнівно важливими у виділенні археологічної культури є територія і час. В цій частині лекції розглядалися такі питання як: культура як складно організована система, культура як інформація та основні принципи складно організованої культурної системи. Також було зазначено, що основну частину пам’яті про культуру несуть за собою традиції.
Культурне розмаїття може характеризуватися основною ознакою – територіальною експансією. Чим більше території займає культура – тим більше буде її різновидів. Це було пояснено на прикладі Трипільської культури.
“Культура народжується, живе і вмирає” – все це просто слова, а за ними стоїть конкретна математика” – стверджує Олександр Вікторович. За допомогою математичного моделювання використовуючи певні формули можна з точність розрахувати різноманітні процеси, такі як поширення етносу, переселення та розміщення племен тощо.
У підсумку Олександр Вікторович зазначив, що зараз виявлено велика кількість археологічних культур і процес їх виявлення та дослідження не зупиняється і стрімко розвивається.
Прес-центр студради історичного факультету