Приймаємо матеріали до наукового збірника “Іван Огієнко і сучасна наука та освіта”

Оголошення

Шановні колеги! Приймаємо матеріали до наукового збірника “Іван Огієнко і сучасна наука та освіта”. Серія історична та філологічна. Частина. ІІ “Історичні науки”. Збірник індексується міжнародними науковометричними базами Index Copernicus та Google Scholar.

Друкування наукових статей у збірнику здійснюється безкоштовно.

Тематика збірника охоплює найрізноманітніші проблеми історичних наук:
1. Іван Огієнко і його доба.
2. Державотворча та політична діяльність Івана Огієнка.
3. Іван Огієнко як духовний лідер і освітній діяч.
4. Методологія історії, історіографія та джерелознавство.
5. Проблеми всесвітньої історії.
6. Актуальні питання давньої та нової історії України.
7. Проблеми новітньої історії України.

З вимогами оформлення статей можна ознайомитись в 
інформаційному листі.

Наукові статті надсилати до 15 грудня 2021 року в електронному варіанті (формат DOC та DOCX).

e-mail: ohiienko2020@ukr.net

Контактний телефон: 067 380 45 64 Баженов Олександр Львович