ОЛЕКСАНДР КОМАРНІЦЬКИЙ – УЧАСНИК ПРЕДСТАВНИЦЬКОГО КРУГЛОГО СТОЛУ У ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕРЖАВНОМУ АРХІВІ ВИЩИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ ТА УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ

Новини факультету

11 червня в Центральному державному архіві вищих органів влади та управління України відбувся круглий стіл на тему «Архів влади: минуле, сьогодення та кібермайбутнє», приурочений до Міжнародного дня архівів і Міжнародного тижня архівів.

У роботі Круглого столу взяли участь фондоутворювачі ЦДАВО України, дослідники, освітяни і медійники з метою піднесення значущості історичних урядових документів і з’ясування їхнього кібермайбутнього. Модератором Круглого столу була директор ЦДАВО України, доктор історичних наук, професор Лариса ЛЕВЧЕНКО.

Із вітальним словом звернувся Голова Державної архівної служби України Анатолій ХРОМОВ. У своєму виступі він наголосив на цінності архівних документів для історії та тих зусиллях у сфері цифровізації архівів, що докладаються Укрдержархівом та архівами України останнім часом. Він зазначив, що сьогодні архіви України настільки наростили темпи оцифрування документів, що за показниками вже перевершують у цій сфері діяльності архіви провідних країн світу. І це робиться незважаючи на умови російської агресії. Укрдержархів, ЦДАВО України, Центральний державний аудіовізуальний та електронний архів працюють над проєктом із передавання на зберігання новітніх електронних документів, утворених державними органами та установами. Анатолій Володимирович відзначив, що значну допомогу українським архівам сьогодні надають зарубіжні партнери.

На засіданні круглого столу виступили:

Олександр КОПИЛЕНКО –  Народний депутат України, академік НАН України, доктор юридичних наук, професор, колишній директор Інституту законодавства Верховної Ради України;

Євгенія КРАВЧУК, Народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики, заступник Голови депутатської фракції «Слуга народу», очільниця пресофісу партії «Слуга народу», заступника Голови Національного комітету при ЮНЕСКО «Information for All Programme»;

Тарас КРЕМІНЬ – Уповноважений із захисту державної мови, Народний депутат України VIІІ скликання;

Алла КИСЕЛЬОВА – завідувач сектору архівного зберігання урядових документів Секретаріату Кабінету Міністрів України;

Олександр ВОВК – завідувач сектору опрацювання та зберігання документів Департаменту документального забезпечення Офісу Президента України;

Ірина МАТЯШ – доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, Голова Наукового товариства історії дипломатії та міжнародних відносин при Міністерстві закордонних справ України, Голова громадської ради Державної архівної служби України, професор Варшавського університету, архівознавець і автор численних праць з історії, теорії архівної справи, дослідник історії дипломатичної служби України;

Марлена ЯБЛОНСЬКА – професор, продекан Університету Миколая Коперніка в Торуні;

Георгій ПАПАКІН – доктор історичних наук, директор Інституту української археографії та джерелознавства імені Михайла Грушевського НАН України;

Ігор ЛОСОВСЬКИЙ – заступник Голови Державної служби з етнополітики та свободи совісті;

Гліб ГОЛОВЧЕНКО – доктор педагогічних наук, професор, заслужений журналіст України і секретар Національної спілки журналістів України;

Ірина ТЮРМЕНКО – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії та документознавства Національного авіаційного університету та ін.

Серед виступаючих був і Олександр КОМАРНІЦЬКИЙ – доктор історичних наук, професор, заступник декана з наукової роботи та інформатизації навчального процесу історичного факультету КПНУ імені Івана Огієнка. Олександр Борисович окреслив у своєму виступі теми власних досліджень на базі ЦДАВО України, вказав на плідну співпрацю університету та архіву. Лариса ЛЕВЧЕНКО, резюмуючи виступ Олександра КОМАРНІЦЬКОГО, зауважила, що Кам’янець-Подільський державний український університет у роки Української революції 1917-1920 рр. відіграв ключову роль у збереженні українських архівів. Першим ректором став відомий український учений-мовознавець Іван Іванович Огієнко, фонд якого зберігається в ЦДАВО України. Саме в Кам’янці-Подільському навесні 1919 року була заснована комісія, очолювана Пилипом Клименком, яка опікувалася керівництвом і охороною архівів, підготувала проєкт закону «Про охорону пам’яток старовини і мистецтва», згідно з яким архітектурні, археологічні, архівні, бібліотечні, музейні та інші історико-культурні скарби українського народу оголошувалися державною власністю, а Головне управління мистецтв і національної культури одержувало контроль над приватними, громадськими й державними збірками культурно-історичних пам’яток в Україні. В Університеті вже тоді була розпочата підготовка фахівців у сфері архівів. Університет і досі є центром архівознавчих досліджень і місцем однієї із найпотужніших архівних конференцій в Україні.

Підвів підсумки круглого столу Заступник Голови Державної архівної служби України з цифровізації Олександр Лашко. Він підкреслив важливість питань, порушених учасниками круглого столу, насамперед у сфері, що належить до його напряму діяльності, й запропонував провести найближчим часом ще один круглий стіл із аналогічної тематики, на якому продовжити розгляд порушених питань, оскільки такі круглі столи є корисною формою роботи, що дозволяє розуміти проблеми і потреби фондоутворювачів, дослідників і архівістів і поєднує їх у співпраці для досягнення спільної мети.

ЦДАВО України повідомив, що всі виступи будуть розміщені на  офіційному вебсайті архіву (https://tsdavo.gov.ua).