Нові публікації на історичному факультеті

Новини факультету

1. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Історичні науки. – Кам’янець-Подільський : ПП “Медобори-2006”, 2014. – Т. 24 : На пошану професора В.А. Смолія. – 448 с.

2. Від Переяслава до Полтави : політика Московії щодо знищення Української держави : збірник наукових праць за підсумками науково-практичної конференції / [редкол. : В.А. Дубінський, (гол.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський, 2014. – 36 с.

3. Ганаба С.О. Філософія дидактики : контексти, стратегії, практики : монографія / С.О. Ганаба. – Суми : Університетська книга, 2014. – 334 с.

4. Баженов О.Л. Історія первісного суспільства : навчально-методичний посібник для студентів історичного факультету денної форми навчання / О.Л. Баженов. – Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин О.В., 2014. – 295 с.

5. Сулятицька Т.В. Чинники успішного працевлаштування за фахом / Т.В. Сулятицька. – Кам’янець-Подільський : ПП “Медобори-2006”, 2014. – 144 с.

6. Плахтій М.П. Екологічна етика: навчально-методичний посібник / М.П. Плахтій. – Кам’янець-Подільський : ТОВ “Друкарня Рута”, 2014. – 112 с.

7. Кліщинський П.В. Історія науки і техніки : навчально-методичний посібник / П.В. Кліщинський. – Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2014. – 128 с.