Науковий діалог “Схід-Захід”

25-26 травня 2015 року на базі історичного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка спільно з Дніпропетровським національним університетом імені Олеся Гончара було проведено IV Всеукраїнську науково-практичну конференцію “Науковий діалог “Схід-Захід”.

У її роботі брали участь науковці з Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Куроса (м. Київ), Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства (м. Київ), Харьківського національного педагогічного університету імені Г.Сковороди, Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, Національного педагогічного університету імені М.Драгоманова (м. Київ), Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ), Чернівецького національного університету імені Ю.Федьковича, Одеського національного морського університету, Криворізького національного університету, Луганського національного університету імені Т.Шевченка (м.Старобільск), Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, Національного гірничого університету (м. Дніпропетровськ) та Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

На пленарному засіданні перед присутніми виступили доктори історичних наук, професори А.Філінюк, О.Завальнюк і кандидат політичних наук, доцент Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара В.Пащенко. Далі робота конференції тривала по секціям: “Історія України: між Сходом і Заходом”, “Політичні науки та міжнародні відносини” та “Новітня історія України”.

Учасниками конференції були також і студенти історичного факультету: О.Черняк (ІІІ курс, “Історія”), О.Марчук (V курс, “Історія”) та Н. Логина (ІІІ курс, “Політологія”).

У вільний час була організована екскурсія по Старому місту.