Державна атестація студентів стаціонара

Новини факультету

Упродовж 15-20 червня 2015 року на факультеті працювала державна екзаменаційна комісія по захисту бакалаврських робіт для студентів IV курсу спеціальності “Історія” (голова професор В.Степанков). 

Державну атестацію успішно пройшло 76 студентів – 2 із них отримали червоний диплом (Г.Мала, Я.Семчук). 24 червня працювала ДЕК, яка приймала комплексний іспит з політології у студентів IV курсу спеціальності “Політологія” (голова доцент Г.Вонсович). 12 студентів склали екзамен, троє з них отримали за його результатами червоний диплом (О.Гнидюк, М.Франків, А.Шабанов).

22-26 червня відбувся захист дипломних робіт спеціаліста у студентів V курсу спеціальності “Історія” (голова професор О.Завальнюк). Захист успішно пройшли 56 студентів, з яких 6 отримали червоний диплом – В.Гайдамака, О.Чернова, Д.Подсікера, Д.Яблонська, Я.Яжук, О.Беднарська.

24 червня магістерські роботи захищали студенти VI курсу спеціальності “Політологія” (голова ДЕК професор М.Марчук – випускник факультету, проректор Прикарпатського національного університету імені В.Стефаника). Випробування успішно пройшли 7 студентів, 4 із них отримують червоний диплом (А.Оскалюк, А.Поберезька, Т.Споденюк, Л.Сулейманова).

25 червня відбувався захист кваліфікаційних робіт спеціалістів-політологів (голова ДЕК професор В.Нечитайло). З 13 студентів V курсу 3 закінчили навчання з відзнакою (О.Дембіцька, М.Марчук, О.Павлюк).

25-26 червня відбувся захист магістерських робіт на спеціальностях “Історія” (голова професор Л.Баженов) і “Архівознавство” (голова ДЕК І.Рибак). З 13 магістрантів-істориків 4 отримують відзнаку (В.Алінкіна, Т.Ганущак, Л.Мандибура та О.Пітик), а з 12 архівістів тільки 1 (Т.Бойко).