Захист кандидатської дисертації

Новини факультету

27 листопада 2015 р. в залі засідань вченої ради К 71.053.01 у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка відбувся захист дисертації Степана Синяка на тему: «Польські парамілітарні організації на Волині 1921-1939 рр.», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України.
Науковий керівник – Валерій Шеретюк, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України, декан історичного факультету Рівненського державного гуманітарного університету.

Офіційні опоненти:

Ірина Скакальська, доктор історичних наук, доцент, завідувач кафедри суспільних дисциплін Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка та Володимир Марчук, кандидат історичних наук, старший викладач кафедри історії імені М.П. Ковальського Національного університету «Острозька академія».