ЦІКАВА ЗУСТРІЧ

Новини факультету

На історичному факультеті Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка проходить стажування викладачка Донецького національного університету імені Василя Стуса, докторантка Університету імені Яна Длугоша в Ченстохоі Олена Гаврилюк.

7 жовтня 2020 року вона зустрілася зі здобувачами вищої освіти за освітнім ступенем «магістр», деканом історичного факультету, кандидатом історичних наук, доцентом А. Л. Глушковецьким, завідувачем кафедри архівознавства, спеціальних історичних і правознавчих дисциплін, доктором історичних наук, професором О. М. Федьковим  і розповіла про зміст своєї наукової роботи. Її наукові зацікавлення нетривіальні: надмогильні пам’ятники, скульптури та епітафії представникам польської меншини в Україні ХІХ – початку ХХ ст. Лекція засвідчила, що польові дослідження (відвідини цвинтарів і пошук поховань, їх розчистка), прочитання лаконічних і розширених (факультативних) надгробних надписів дають багатий матеріал про екзистенційні питання історії людства, зокрема проблему життя і смерті. Дослідження має міждисциплінарний і новаторський характер. Історикиня також звернула увагу слухачів на етичні проблеми збереження та догляду за похованнями минулих епох. Доповідь викликала низку запитань і міркувань учасників зустрічі. Їхня важливість визнана усіма присутніми. Такі акції в університеті відбуваються регулярно та дозволяють пожвавити обмін науковою інформацією і покращити уявлення про сучасні напрями досліджень зарубіжних учених.

Завідувач кафедри архівознавства,
спеціальних історичних і правознавчих дисциплін,

доктор історичних наук, професор О. М. Федьков