Актуальні вакансії

Новини факультету
Шановані здобувачі вищої освіти та випускники!
Започатковується щотижнева рубрика «Актуальні вакансії», де Ви зможете знайти своє перше місце роботи.
Освітні програми та спеціальності Історичного факультету К-ПНУ ім. Івана Огієнка створюють безмежні можливості для подальшого працевлаштування, адже озброюють випускників універсальними компетентностями, затребуваними в усіх сферах життя суспільства!