Захист кандидатської дисертації

Новини факультету

27 березня 2015 року в залі засідань вченої ради  у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка відбувся захист дисертації Боднар Алли Миколаївни (випускниця історичного факультету) на тему: «Освітні трансформації на Поділлі наприкінці ХVІІІ – в першій половині ХІХ століття», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України.

Науковий керівникФілінюк А. Г., доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка).

Офіційні опоненти:

Гордуновський О. М., доктор історичних наук, професор кафедри економіки та економічної теорії (Черкаський інститут банківської справи Національного університету банківської справи Національного банку України).

Блажевич Ю. І., кандидат історичних наук, доцент кафедри суспільних дисциплін (Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія).