Нові знахідки подільських археологів

Новини факультету

2 квітня група дослідників Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника (керівник – Ігор Старенький, провідний науковий співробітник К‑ПДІМЗ) здійснила виїзну експедицію на місце ймовірного будівництва сонячної електростанції в с. Баговиця Кам’янець-Подільського району.

Археологічні роботи, до яких долучилися Петро Болтанюк, завідувач сектора «Музей старожитностей», Євгеній Левінзон, студент історичного факультету Кам’янець-Подільського національного університету, були короткотерміновими. Мета цього наукового дослідження – визначення меж поселення, фіксація стратиграфічної ситуації та культурно-хронологічної атрибуції поселення.

На основі зібраного матеріалу та шурфування, яке дало змогу більш чітко окреслити стратиграфію поселення, науковці зробили висновок, що виявлена пам’ятка нараховує п’ять культурних шарів: трипільська культура (V–III тис. до н. е.), ранній залізний вік (ймовірно ранні скіфи VII–V ст. до н. е.), черняхівська культура ІІІ–І пол. V ст., празько-корчацька культура VI–VII ст. та давньоруський час ХІІ–ХІІІ ст.