Вітаємо з успішним захистом дисертацій!

Новини факультету

07 травня 2021 року було успішно захищено дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора наук.

  • В’ячеслав Магась «Громадсько-політичні організації і влада в Підросійській Україні (1905 р. – лютий 1917 р.): дисертація на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук. Науковий керівник – завідувач кафедри архівознавства, спеціальних історичних та правознавчих дисциплін К-ПНУ, доктор історичних наук, доцент Олександр Федьков;
  • Сергій Ільчишин «Українські націоналістичні організації в боротьбі за збереження української освіти у Польщі в 20-30 рр. ХХ ст.»: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. Науковий керівник – заступник директора Науково-дослідного інституту українознавства МОН України, доктор історичних наук Павло Гай-Нижник.

Члени спецради високо оцінили науковий рівень дисертаційних досліджень, практичну значущість дисертацій й одноголосно підтримали рішення про присудження відповідних наукових ступенів.

Вітаємо здобувачів і наукових керівників з успішним захистом дисертацій! Бажаємо успіхів у майбутніх наукових пошуках, наснаги в професійному зростанні!