Загальноуніверситетська студентська наукова конференція на історичному факультеті

Новини факультету

5 жовтня в університеті проводилася наукова конференція студентів і магістрантів за підсумками науково-дослідної роботи у 2020-2021 навчальному році. З-поміж інших працювала секція історії, яка об’єднала 6 підсекцій:

  • археології, давньої та середньовічної історії України (керівник: Гуцал В.А., кандидат історичних наук; секретар: Хоміч Б., студент ІV курсу);
  • нової і новітньої історії України (керівник: Сидорук С.А., кандидат історичних наук, доцент; секретар: Новіцка Ю., студентка ІІ курсу магістратури);
  • всесвітньої історії (керівник: Хоптяр Ю.А., кандидат історичних наук, доцент; секретар: Ткаченко О., студент ІІ курсу магістратури);
  • джерелознавства та історіографії (керівник: Трубчанінов С.В., кандидат історичних наук, доцент; секретар: Сльозкін М., студент ІІ курсу магістратури);
  • проблем українського націєтворення (керівник: Заводовський А.А., кандидат історичних наук, доцент; секретар: Веркаш А., студентка ІV курсу);
  • політології та філософії (керівник: Віннічук О.В., кандидат політичних наук, доцент; секретар: Кіндрачук Н., студентка ІІ курсу магістратури).

Загалом, до програми конференції було включено доповіді 75 студентів та магістрантів факультету. Серед найкращих керівники секцій відзначили виступи студентів ІІ курсу Ю. Бондара, К. Калантирської, Д. Яцюка, Д. Єрмакової, Ю. Лисецької, ІІІ курсу – Ю. Злотіна і Б. Філіпчука, ІV курсу – А. Веркаш, Б. Хоміча і О. Яковенко, ІІ курсу магістратури Н. Кіндрачук і М. Сльозкіна та ін. За підсумками конференції будуть видані збірники наукових праць студентів університету і факультету.

Заступник декана з наукової роботи, доктор історичних наук,
професор Олександр Комарніцький