Олександр Завальнюк – особистість, талановитий учений-історик, визначний педагог і менеджер вищої освіти

Новини факультету

30 листопада відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Олександр Завальнюк – особистість, талановитий учений-історик, визначний педагог і менеджер вищої освіти», присвячена  70-річчю від дня народження багаторічного ректора нашого університету, академіка, доктора історичних наук, професора Олександра Завальнюка. Учасниками форуму були 83 науковці з різних міст України – Києва, Харкова, Дніпра, Житомира, Тернополя, Полтави, Чернігова, Чернівців, Вінниці, Сум, Кропивницького, Хмельницького, Кам’янця-Подільського, Дунаївців. Серед них – 40 докторів наук, професорів.

Із вітальним словом до присутніх звернулися ректор університету, академік НАНВО України, доктор історичних наук, професор Сергій Копилов; директор Інституту історії України НАН України, академік НАН України, доктор історичних наук, професор Валерій Смолій; голова Національної спілки краєзнавців України, заступник директора з наукової роботи Інституту історії України НАН України, член-кореспондент  НАН України, доктор історичних наук, професор Олександр Реєнт; віцепрезидент Національної академії наук вищої освіти України, академік НАНВО України, доктор історичних наук, професор Володимир Ляхоцький; міський голова Кам’янця-Подільського Михайло Посітко.

На пленарному засіданні виступив завідувач кафедри всесвітньої історії К-ПНУ, академік УАІН, доктор історичних наук, професор Валерій Степанков, який окреслив становлення особистості Олександра Завальнюка, з високими людськими якостями, що заклали основу для подальшого розвитку і збагачення. Валерій Степанович особливо акцентував увагу на періоді перебування на посаді декана, коли Олександр Завальнюк дбав про недопущення занепаду факультету в умовах гострої економічної кризи першої половини 90-х рр. У колективі склалася атмосфера добропорядності, удосконалювався освітній процес, зміцнювалася матеріально-технічна база, активізувалося наукове життя. Докладаючи особистих людських і організаційних якостей, за підтримки колективу, досяг високих результатів у розвитку навчального підрозділу (факультет став одним із провідних серед педвишів). Учений взявся за дослідження проблеми становлення і діяльності українських університетів у 1917-1921 рр.,  станом на 2001 р. зумів опублікувати понад 100 наукових праць.

Голова Кам’янець-Подільської міської організації НСКУ, академік НАНВО України, доктор історичних наук, професор кафедри історії України К-ПНУ Олександр Комарніцький проаналізував діяльність ювіляра на посаді ректора. Цей період став для нього «зірковим» часом науково-дослідної й управлінської діяльності. Виявився талант прекрасного менеджера вищої освіти – удосконалювалися всі без винятку складники діяльності найстарішого ЗВО Поділля. З огляду на величезні зусилля ректора і колективу заклад виборов статус спочатку класичного, а згодом і національного  університету імені Івана Огієнка, що увінчало бажані мрії і тривалу боротьбу української еліти за ці рішення. Керівник продемонстрував приклад активної науково-дослідної роботи. За цей період видав понад 400 наукових праць, захистив докторську дисертацію, збагатив українську історіографію цінними монографіями. У 2011 р. захистив докторську дисертацію.  Чесно виконував депутатські обов’язки в міській та обласній радах, виконкомі міської ради. Продовжував брати активну участь в інших  сферах громадського життя всеукраїнського рівня.

Завідувач кафедри історії України К-ПНУ, академік НАНВО України, доктор історичних наук, професор Анатолій Філінюк проаналізував діяльність Олександра Завальнюка на посаді професора кафедри історії України  після звершення ректорської кар’єри. Цей період  насичений активною участю в освітньому процесі на рідному факультеті,  різноманітних громадських заходах. Анатолій Григорович зазначив, що ювіляр велику увагу приділяє багатоплановій  науково-дослідній роботі, продовжує досліджувати раніше «облюбовані» історичні проблеми, чимало праць присвячено сучасним ученим, краєзнавцям, громадським діячам. Активно розвиває свою наукову школу, працює з талановитою студентською молоддю, допомагає їм виконувати наукові праці, досягати високих результатів.  Серед професури  факультету підготував найбільшу кількість докторів наук, успішною є його  робота з підготовки докторів філософії. Упродовж останніх 7 років очолював спецради із захисту кандидатських і докторських дисертацій.

Не менш ґрунтовною була низка інших доповідей, зокрема науковців із Києва – завідувача відділу історії України другої половини  ХХ ст. Інституту історії України НАН України, член-кореспондента  НАН України, доктора історичних наук, професора Віктора Даниленка (тема доповіді – «Радикалізація поглядів у середовищі української інтелігенції на рубежі ХІХ – ХХ ст.»); завідувача відділу історії Української революції (1917-1921 рр.) Інституту історії України НАН України, доктора історичних наук, професора Владислава Верстюка («Олександр Завальнюк – дослідник історії Української революції 1917-1920 рр.»); завідувача відділу історії України 20-30-х рр. ХХ ст. Інституту історії України НАН України, член-кореспондента  НАН України, доктора історичних наук, старшого наукового співробітника Лариси Якубової («Актуальні проблеми історії України міжвоєнного періоду»); завідувача кафедри давньої та нової історії Київського національного університету імені Тараса Шевченка, член-кореспондента  НАН України, доктора історичних наук, професора Віктора Колесника («Українські партії в Російській імперії: радянська історіографія 1920-х років»).

Змістовними були доповіді голови Хмельницької обласної організації НСКУ, академіка УАІН, доктора історичних наук, професора кафедри всесвітньої історії  К-ПНУ Лева Баженова; академіка УАІН, доктора історичних наук, професора Віктора Прокопчука (м. Дунаївці); кандидата історичних наук, доцента кафедри міжнародних відносини та туризму  Хмельницького національного університету Валерія Дячка; доктора педагогічних наук, професора Віктора Береки (м. Хмельницький); кандидата історичних наук Володимира Байдича (м. Хмельницький); краєзнавця Анатолія Гаврищука (м. Кам’янець-Подільський).

Низку доповідей було виголошено на засіданнях трьох секцій – «Актуальні проблеми історії України кінця ХІХ – початку ХХ ст.», «Проблеми історії Української революції 1917-1921 рр. у дослідженнях вітчизняних вчених», «Актуальні проблеми історії України міжвоєнного періоду».

Матеріали конференції будуть опубліковані в періодичних наукових збірниках історичного факультету.

Заступник декана історичного факультету, доктор історичних наук,
професор Олександр Комарніцький