Гостьова лекція професора КНУ імені Тараса Шевченка Андрія Чуткого на історичному факультеті К-ПНУ

Новини факультету

29 квітня професор кафедри давньої та нової історії Київського національного університету імені Тараса Шевченка України Андрій Чуткий провів гостьову лекцію для студентів історичного факультету Університету Огієнка на тему: «Особливості економічного розвитку України в XIXстолітті: уроки для сьогодення».

Лекція присвячена справді знаковому періоду в історії України, адже саме в той час був закладений вузол численних проблем, що задавали, а часом продовжують задавати тон нашого розвитку.

У легкій і доступній формі Андрій Чуткий розповів про специфіку та приховані тенденції в історичному поступі України в «довгому» XIX столітті. Акцент був зроблений на залученості різних етнічних груп до господарської діяльності на українських теренах. На фактичному матеріалі було показано, що українці залишались панівною робочою силою саме в аграрному секторі, хоча й не були власниками основної частини земель сільськогосподарського призначення. Тож і результати їх праці використовувались метрополією, а самі українці заганялись у злидні. Провідні ж позиції в усіх галузях економіки українських земель посів іноетнічний елемент, що чітко вказувало на їх колоніальне становище в складі обох метрополій.

На колоніальне становище України у «довгому» XIX столітті вказувала і структура її промислового комплексу, що мала переважно сировинну спрямованість. Та навіть сам характер промислового перевороту, який в Україні почався не з провідної для тогочасної економіки чорної металургії, а із цукрової галузі. Так само й структура транспортної інфраструктури, податкова система та інші складники економічної сфери слугували максимальному визиску України – як її природних ресурсів, так і населення.

Усі ці особливості економічного розвитку до початку XX століття вкорінились настільки сильно, що стали одним із ключових чинників, який обумовив поразку України у визвольних змаганнях 1917-1921 років: на той час українці практично не мали завершених циклів виробництва, багатьох галузей промисловості. А найголовніше – власної заможної верстви здатної профінансувати боротьбу за незалежність.

У підсумку лектор доніс до викладачів і студентів ідею важливості історичної науки, оскільки лише вона здатна запропонувати суспільству шлях оптимального розвитку, із запобіганням тих гострих кутів, що зумовлювали численні катастрофи в нашому минулому. Так само як і необхідність врахування досвіду минулого, зокрема й XIX століття, що є як ніколи актуальним. Професор підсумував, що повернення уваги й максимального сприяння з боку влади до історичної науки та науковців, що представляють цей напрям наукової діяльності, так само як і до історичної освіти, на тривалу перспективу гарантуватиме процвітання і саме збереження української державності.

Під час лекції Андрій Чуткий презентував свою ґрунтовну монографію «Нариси з економічної історії України (кінець XVIII – початок XX ст.): на шляху до другого утвердження капіталізму», рецензентом якої є автор цих рядків.

Олександр Комарніцький,
заступник декана історичного факультету
з наукової роботи та міжнародних зв’язків,
доктор історичних наук, професор