ГРАМОТА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ ЦЕНТРУ ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ ПОДІЛЛЯ ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАН УКРАЇНИ ПРИ К-ПНУ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА

Новини факультету

28 травня грамотою Хмельницької обласної ради нагороджено колектив Центру дослідження історії Поділля Інституту історії України НАН України при Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (керівник – доктор історичних наук, професор Олександр ЗАВАЛЬНЮК). Науковий осередок відзначено за заслуги перед українською історичною наукою та національним краєзнавством, вагомий внесок в історико-регіональні дослідження Хмельниччини, розбудову краєзнавчого руху,  волонтерську діяльність, активну громадянську позицію та з нагоди Всеукраїнського дня краєзнавства.

Нині персональний склад Центру становить 132 працівники, у т.ч. 4 особи керівного складу, 8 завідуючих відділами і підвідділами, 11  головних наукових співробітників, 45  старших наукових співробітників, 47  наукових співробітників і 17  молодших наукових співробітників. У доробку працівників ЦДІП лише за 2023 р. 302 праці з історії Поділля. Спільно із різними структурами проведено 7 наукових і науково-практичних конференцій в подільських регіонах. Наукові здобутки керівника, а також наукових співробітників Центру Володимира БАЙДИЧА і  Володимира ОСТРОВОГО у 2023 р. відзначені Хмельницькою обласною премією імені Володимира Гериновича за кращі праці в галузі краєзнавства. У 2024 р. ці премії здобули Олександр КОМАРНІЦЬКИЙ і Юрій ХОПТЯР.