Вийшов друком черговий том збірника наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: історичні науки

Новини факультету

Вийшов друком черговий том «Збірника наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: історичні науки», присвячений 50-річчю від дня народження доктора історичних наук, професора Олександра Комарніцького.

У 43 томі видання вміщено матеріали науковців з Києва, Львова, Миколаєва, Дніпра, Вінниці, Тернополя, Бердянська, Кам’янця-Подільського, Переяслава, Острога та Вільнюса (Литовська Республіка).  Авторами є науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти України та наукові співробітники 2 наукових установ – Інституту історії України НАН України й Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. Тематика наукових студій є сталою: проблеми методології історії, історіографії та джерелознавства, всесвітньої історії, історії України. Також подано рецензії.

Збірник індексується науковометричними базами Index Copernicus, OUGI, Google Scholar; його включено до категорії «Б» переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук за напрямом «Історичні науки».

Усі електронні версії статей збірника оприлюднені на офіційній сторінці видання.

Вітаємо редколегію з черговим успішним виданням!