Захист кандидатської дисертації

Новини факультету

20 березня 2015 року захистив кандидатську дисертацію по спеціальності “Історія України” в спеціалізованій вченій раді Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Г.Сковороди Назарій Васильович Крик (завідувач абонементу історичного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, випускник історичного факультету). 

Науковий керівник – д.і.н., професор А.П. Коцур. Наукове дослідження присвячене проблемам розвитку національної освіти доби Української національно-демократичної революції 1917-1920 рр.