Вітаємо З Захистом!

Новини факультету

22 грудня 2020 року на історичному факультеті відбулося засідання екзаменаційної комісії у магістрантів денної форми навчання спеціальності 014 Середня освіта (Історія) за освітньо-професійною програмою Історія з використанням технічних засобів відеозв’язку (відповідно до Порядку проведення атестації здобувачів вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій навчання в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (нова редакція)).

Шановні випускники, вітаємо з успішним захистом! Щиро бажаємо вам успіхів у навчальній та науковій діяльності! Хай цей диплом надасть потужного імпульсу вашій кар’єрі!
Чекаємо у аспірантурі!