Захист кандидатської дисертації

Новини факультету

30 червня 2015 р. в залі засідань вченої ради у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка відбувся захист дисертації Міщенко Ілони Володимирівни на тему: «Польська педагогічна освіта в умовах коренізації та утвердження тоталітаризму в Правобережній Україні», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України.

Науковий керівникФілінюк А. Г., доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка).

Офіційні опоненти:

Даниленко В. М., доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України (Інститут історії України НАН України).

Нестеренко В. А., кандидат історичних наук, доцент (Подільський державний аграрно-технічний університет).