Міжнародний Форум Демократичні цінності і права людини в умовах воєнного конфлікту

Новини факультету

КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА

ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА

Українська соціальна академія

Запрошують взяти участь у Міжнародному Форумі 

Демократичні цінності і права людини в умовах воєнного конфлікту

18-20 травня, 2016 p., м. Кам’янець-Подільський

Ідея прав людини сьогодні є однією з фундаментальних засад законодавства майже кожної держави європейської цивілізації, незважаючи на культурне та релігійне різноманіття нашого світу. Більшість міжнародних декларацій з прав людини ратифіковані майже повсюдно. Загальна декларація прав людини, прийнята Генеральною асамблеєю ООН у 1948 році, акцентує увагу на універсальності прав і свобод всіх людей на планеті, до реалізації і захисту яких мають прагнути всі держави. Саме держава є основним механізмом реалізації та додержання прав людини.

Однак, у сучасних, переповнених плюралізмом світоглядів, суспільствах можемо спостерігати випадки, коли міжнародні погодження стосовно прав людини перестають бути загальноприйнятими. Наслідками цього є масові приклади соціальної несправедливості, необґрунтоване обмеження прав і свобод. Українське суспільство в цьому контексті також не є винятковим. Саме тому ціллю конференції є розгляд реального стану прав людини крізь призму суспільної етики і моралі та окреслити перспективи для покращення регулювання і захисту цих прав державними нормами з метою об’єднати фрагментоване українське суспільство в єдине ціле.

Основні теми Форуму:

 • Демократизація, права людини та розвиток громадянського суспільства
 • Моральний вимір людських прав і свобод
 • Мораль і право в контексті «гібридної війни»
 • Демократія, права людини та врядування
 • Захист прав людини як об’єднуючий фактор соціальних груп, національних меншин і релігійних громад у суспільстві
 • Проблема прав людини та розвиток громадянського суспільства
 • Вплив реформ на права людини в Україні

Запрошуємо всіх бажаючих науковців, викладачів, юристів, політологів та усіх інших професіоналів та експертів у сфері прав людини до участі в конференції та надсилання своїх напрацювань, що висвітлюють одну із вищезгаданих проблематик. Особливістю формату проведення конференції є те, що учасники долучаються до обговорення своїх ідей із запрошеними провідними іноземними та вітчизняними експертами. Безпосередньо виступи з тезами не передбачаються, але вони будуть опубліковані в окремому збірнику для взаємного ознайомлення з різними точками зору та науковими напрацюваннями учасників конференції.

До друку приймаються матеріали, які мають науково-практичну цінність і відповідають таким вимогам:

 • шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал 1,5;
 • обсяг статті — від 10 до 15 сторінок, есе — до 10 сторінок;
 • мова публікації: українська, російська, англійська, польська;
 • посторінкові посилання на використані джерела та літературу;
 • наукова стаття повинна містити:
 • українською/російською та англійською мовами: відомості про автора (ПІБ, місце роботи /навчання, за наявності науковий ступінь), назву, коротку анотацію, ключові слова;
 • формулювання дослідницької проблеми;
 • актуальність дослідження;
 • мету і завдання дослідження;
 • опис джерельної бази;
 • виклад основного матеріалу;
 • висновки;
 • список використаних джерел та літератури;
 • контактна інформація автора (авторів)— електронна пошта, поштова адреса, телефон (не публікується, використовуються організаторами виключно для комунікації з авторами);
 • структура довільна, однак обов’язковим є визначення актуальності проблеми та практичне значення висновків;
 • формат збереження статті — текстовий редактор Word; у назві файлу вказати прізвище автора, наприклад, humanrights_Petrenko.doc).

Кінцевий термін подачі реєстраційних заявок та статей — 17 квітня 2016 року. Матеріали, що надійдуть пізніше вказаного терміну, розглядатися не будуть. Про відповідність надісланих матеріалів та прийняття до друку авторам повідомлятимуть у 3-денний термін. Якщо впродовж цього терміну підтвердження отримання статті не надійде, прохання звернутися до організаторів конференції за вказаною контактною адресою. Матеріали статей та есе авторам не повертаються.

Робочі мови конференції — українська, англійська.

Публікація статей у збірнику матеріалів Форуму за умови їх відповідності вище зазначеним критеріям є БЕЗКОШТОВНОЮ. Матеріали публікацій, будь ласка, надішліть на електронну адресу. У темі листа обов’язково вкажіть «Форум».

Для участі у Форумі прохання до 17 квітня 2016р. заповнити електронну форму реєстрації: https://goo.gl/ewXrxx.

УВАГА!: Подача заявки не є автоматичним підтвердженням участі у конференції. З огляду на обмежену кількість місць Оргкомітет Форуму у відповідь на заповнену заявку надішле кожному учаснику підтвердження участі. Без такого підтвердження участь у конференції – неможлива. Оргкомітет залишає за собою право задовольнити не всі отримані заявки.

Участь в Форумі є безкоштовною. Харчування та проживання також забезпечуються організаторами. Учасники сплачують лише транспортні витрати на доїзд до місця проведення модуля. Кількість місць – обмежена.