Чотири освітні програми історичного факультету успішно акредитовано!

Новини факультету

23 липня 2020 року відбулося чергове засідання Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, яке стало важливим етапом в освітньому поступі історичного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Одразу дві освітні програми за одностайним рішенням експертів закладів вищої освіти України, членів Галузевої експертної ради та членів Національного агентства акредитовано на максимальний п’ятирічний термін. Загалом цьогоріч на історичному факультеті успішно акредитовано чотири освітні програми зі спеціальностей 014.03 Середня освіта (Історія), 032 Історія та археологія, 052 Політологія першого (бакалаврського) рівня та 014.03 Середня освіта (Історія) другого (магістерського) рівня вищої освіти. Приємно, що потужний науково-педагогічний склад та стабільно високий рівень підготовки фахівців на історичному факультеті належно оцінений незалежним, високопрофесійним експертним співтовариством. Дякуємо за ефективну спільну роботу з розбудови української вищої освіти! #історичнийтвійуспіх #kpnu1918