Успішний захист дисертації Романа Лясковича на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 032 Історія та археологія

Новини факультету

10 грудня 2021 року в конференц-залі на засіданні спеціалізованої вченої ради з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії ДФ 71.053.004 Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка відбувся захист дисертації Романа ЛЯСКОВИЧА, випускника аспірантури К-ПНУ (тема «Мобілізації до збройних формувань українських державних утворень та їх роль у посиленні боротьби за національні інтереси (кінець 1918 – кінець 1920 рр.)») на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 03 Гуманітарні науки за спеціальністю 032 Історія та археологія.

Науковий керівник – академік НАНВО України, академік Української академії історичних наук, заслужений працівник освіти України, доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії України Олександр ЗАВАЛЬНЮК.

Голова ради – академік НАНВО України, заслужений діяч науки і техніки України, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України Анатолій ФІЛІНЮК.

Рецензенти – академік НАНВО України, заступник декана з наукової роботи та інформатизації навчального процесу, доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії України Олександр КОМАРНІЦЬКИЙ, доктор історичних наук, доцент, завідувач кафедри архівознавства, спеціальних історичних та правознавчих дисциплін Олександр ФЕДЬКОВ.

Опоненти: Павло ГАЙ-НИЖНИК, доктор історичних наук, заступник директора Науково-дослідного інституту українознавства Міністерства освіти і науки України, Геннадій КОРОЛЬОВ, доктор історичних наук, старший дослідник, старший науковий співробітник відділу історії Української революції 1917–1921 рр. Підсумком обговорення та дискусій стало таємне голосування членів спеціалізованої вченої ради. Одноголосно було ухвалено рішення присудити Роману ЛЯСКОВИЧУ науковий ступінь доктора філософії з галузі знань 03 Гуманітарні науки за спеціальністю 032 Історія та археологія. Вітаємо здобувача та наукового керівника з успішним захистом дисертації.

Бажаємо подальших успіхів у науковій та професійній діяльності!