Нові надходження до відділу рідкісних видань

В Інституті історії України НАН України за редакцією її директора – д.і.н., професора Валерія Смолія видано монографію та серію науково-популярних публікацій з проблем регіональної історії. Усі вони присвячені проблемам специфіки Сходу та Півдня України, де розглянуто історичні витоки диспропорцій і асиметрій у регіональному розвитку регіонів, глибинні причини незбігу політичних орієнтацій, ментальності та історичної пам’яті населення. Видання стануть у нагоді не лише фахівцям – науковцям, політикам, але й широкому загалу читачів.

Професор кафедри всесвітньої історії Олександр Лисенко люб’язно передав на факультет зазаначені видання. Серед них:

  • Схід і Південь України: час, простір, соціум : у 2 т. – Т.1. – Колективна монографія / Відп. ред. В. А. Смолій; керівник авт. колективу Я. В. Верменич. – К.: Інститут історії України НАН України, 2014. – 378 с. (Серія «Студії з регіональної історії»).
  • Чухліб Т.В. Донеччина та Луганщина – козацькі землі України (XVI–XVIII ст.). — К.: Інститут історії України НАНУ, 2014. – 105 с.
  • Усенко П. Г. Маріуполь: грецьке забарвлення українського Надазов’я (кінець XVIII – початок XX ст.). – К.: Інститут історії України НАНУ, 2014. – 108 с.
  • Донік О. М. З історії індустріального освоєння Донбасу (ХІХ – початок ХХ ст.). – К.: Інститут історії України НАН України, 2014. – 60 с.
  • Пиріг Р. Я. Донбас у складі Української гетьманської держави (травень-листопад 1918 року). – К.: Інститут історії України НАНУ, 2014. – 41 с.
  • Головко В. Олигархи из города роз. Становление и развитие крупного капитала Донбасса (1991–2014 гг.). – К.: Институт истории Украины НАН Украины, 2012. – 74 с.
  • Якубова Л. Д. Етнонаціональна історія Донбасу: тенденції, суперечності, перспективи в світлі сучасного етапу українського націотворення. – К.: Інститут історії України НАН України, 2014. – 109 с.